Päivitetty 1.3.2019

 1. Venesataman alueella on noudattettava tämän järjestyssäännön määräyksiä.
 2. Sataman alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä.
 3. Satama ei vastaa veneille, autoille. trailereille tms. sataman alueella sattuneista vahingoista.
 4. Venepaikat vuokraa Lökören satama/HWH Service Oy, joka myös perii niistä suoritettavat maksut. Venepaikan haltijalla ei ole oikeutta vuokrata paikkaa edelleen tai luovuttaa paikkaa toiselle muuten kuin tilapäisesti.
 5. Venepaikan vuokraajan tulee huolehtia venepaikalla olevan veneen kiinnityksestä, tyhjentämisestä sekä riittävästä valvonnasta. Veneen sivuilla on tarvittaessa käytettävä riittävästi suojaimia. Mikäli laiturissa oleva vene aiheuttaa muille veneille ja/tai laiturirakenteille vaaraa tai jos se esimerkiksi uppoamisen estämiseksi joudutaan siirtämään, kustannukset peritään vuokraajalta.
 6. Venepaikkaan ei saa kiinnittää venettä, joka leveytensä, pituutensa, suuren tuulikuorman tms. ominaisuuden vuoksi ei ole soveltuva ko. paikkaan. Veneen rakenteet eivät saa haitata/estää liikkumista laiturilla ja/tai aisoilla. Vene ei saa aiheuttaa vahinkoa laiturin rakenteille. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä huoltomieheen.
 7. Vierasvenelaituri (ent. yhteysvenelaituri) on tarkoitettu veneiden tilapäiseen kiinnittymiseen, lastaukseen ja yöpymiseen max. 24 h.
 8. Hevossaaren yhteyslaituri on tarkoitettu veneiden lastaukseen ja lyhytaikaiseen asiointiin max. 2 h. Veneiden pidempiaikainen säilyttäminen laiturissa on kielletty.
 9. Veneiden, venetrailerin ja/tai veneen pukkien säilytys satama-alueella veneilykauden (1.6.-15.9.) aikana on kielletty ja muina aikoina säilytyksestä tulee sopia etukäteen huoltomiehen kanssa. Sataman asiakkaat voivat säilyttää venetrailereita ja pukkeja veneilykauden aikana Kalarannantien traileriparkissa.
 10. Rantapaikoilla (R-, U- ja RU-paikat) veneen säilytys on sallittua vain rantaluiskalla (tolpan ja rantaviivan välissä). Rantapaikan haltijan tulee huolehtia veneen pysymisestä omalla paikallaan esim. korkean veden aikana/jälkeen. Tämä koskee myös veneen talvisäilytystä rantapaikalla.
 11. Veneen talvisäilytyksestä sataman alueella tulee sopia etukäteen huoltomiehen kanssa. Talvisäilytyksessä olevat veneet, niiden pukit ja kaikki tarvikkeet on poistettavat alueelta 31.5. mennessä.
 12. Satama-alueella ei saa tehdä sellaisia veneiden korjaustöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ympäristölle, muille veneille ja/tai sataman rakenteille, ilman huoltomiehen lupaa.
 13. Sähkön ja nosturin käytöstä sekä tavaran tilapäisestä varastoinnista sataman alueella tulee sopia huoltomiehen kanssa etukäteen.
 14. Satama-alueelle tai laituriin luvattomasti tai määräysten vastaisesti jätetty vene tai muu omaisuus (kuten traileri) voidaan siirtää sataman toimesta pois ja siirtokustannukset peritään omistajalta.