Nämä ehdot koskevat kaikkia vuosivuokrapaikkoja. 20-vuotisvuokrapaikkojen ehdot ovat kuten ne on alkuperäisessä vuokrasopimuksessa kirjattu.

  1. Venepaikat vuokrataan kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuokraoikeus jatkuu automaattisesti, ellei sitä kummankaan osapuolen taholta irtisanota ja edellyttäen, että vuokraaja on suorittanut maksuvelvoitteet ajallaan.
  2. Venepaikan vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeuttaan osittainkaan kolmannelle osapuolelle. Tilapäinen luovuttaminen esim. tapahtuman ajaksi on sallittua, pidempään luovutukseen tulee hakea sataman lupa etukäteen.
  3. Venepaikkaan ei saa kiinnittää venettä, joka leveytensä, pituutensa, suuren tuulikuorman tms. ominaisuuden vuoksi ei ole soveltuva ko. paikkaan. Veneen rakenteet eivät saa haitata/estää liikkumista laiturilla ja/tai aisoilla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä huoltomieheen.
  4. Laituripaikan vuokraajalle luovutetaan panttimaksua vastaan laituriportin avain. Avaimia on mahdollisuus lunastaa useampia. Venepaikasta luovuttaessa tulee avaimet palauttaa huoltomiehelle jolloin myös avainpantti (-pantit) palautetaan. Mikäli avain katoaa, siitä tulee ilmoittaa huoltomiehelle viipymättä jotta se voidaan poistaa käytöstä. Avaimen uusimisesta peritään hinnaston mukainen maksu.
  5. Satamalla on oikeus tehdä venepaikkajakoon muutoksia myös kesken kauden tarpeen vaatiessa.
  6. Satama-alueella tulee noudattaa voimassaolevia järjestyssääntöjä.

Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen ja/tai tahallinen rikkominen voi johtaa vuokrasuhteen purkuun ilman irtisanomisaikaa.